Authors

  • Kitaro Meets Nurarihyon
  • The Birth of Kitaro
  • Shigeru Mizuki's Hitler
  • Showa 1953–1989
  • Showa 1944–1953
  • Showa 1939–1944
  • Showa 1926–1939
  • Kitaro
  • NonNonBa
  • Onward Towards Our Noble Deaths